<

Pommetje steunt Kika

Aardappelschilbedrijf Nederland (Asn bv) bekent van het merk Pommetje heeft onlangs in samenwerking met de Leonardoschool in Dronten een ondernemersmarkt georganiseerd. Er werden allemaal Fairtrade spullen verkocht.  De opbrengst was voor Kika.

Leonardoleerlingen overhandigen €254,13 aan KIKA.

Dronten. Vol trots overhandigen de kinderen van de Leonardo afdeling van basisschool Het Kompas een cheque aan een afgevaardigde van KIKA. (kinderen kankervrij) Binnen ons schoolproject Markt, ruil en handel zijn de kinderen de afgelopen maanden eigen bedrijfjes gaan oprichten en ondernemingsplannen en reclamecampagnes gaan maken. Ook hebben zij een marktonderzoek gehouden en naar aanleiding daarvan producten ingekocht bij FAIR TRADE. Op 29 november hebben de bedrijfjes hun producten verkocht op een markt in de klas. Op eigen initiatief hebben veel kinderen nog velerlei andere activiteiten bedacht om de winst zo groot mogelijk te maken. Na de markt hebben de bedrijfjes de balans opgemaakt en na aftrek van de kosten bleef een bedrag van €254,13 over.

Het was een geweldig leuke en leerzame activiteit die dankzij de enthousiaste inzet van al onze kinderen een succes mag worden genoemd.

Wiek molen